گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

نحوه برخورد با یتیم

قال امیرالمؤمنین (علیه السلام) أدب الیتیم بما تؤدب منه ولدک و اضربه مما تضرب منه ولدک؛(2623) علی (علیه السلام) فرمود: یتیم را آنگونه که فرزند خویش را تربیت می کنی، تربیت کن و او را با همان چیزی که فرزند خود را می زنی، مجازات کن!

وصیت به ایتام

الله الله فی الأیتام فلا تغبوا أفواههم و لا یضیعوا بحضرتکم؛(2624) علی (علیه السلام) در وصیت خود فرمود: از خدا بترسید درباره یتمان، مرتب غذای آنها را بدهید (توجه به غذای جسم) و متوجه باشید روحیه آنها در برابر شما ضایع نشود. (توجه به غذای روح و جان و تربیت آنان.)

داستانها