گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

پاداش یتیم نوازی

عن النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) أنه قال من مسح رأس یتیم کانت له بکل شعره مرت علیها یده حسنات؛(2619) رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: کسی که دست نوازش و محبت به سر یتیمی بکشد به عدد هر مویی که از زیر دستش گذشته، خداوند پاداش چندین حسنه به او عنایت می فرماید.

توجه به یتیم و رقت قلب

عن الرسول (صلی الله علیه و آله و سلم): من اقعد الیتیم علی خوانه و یمسح رأسه یلین قلبه؛(2620) کسی که یتیم را در کنار سفره خود بنشاند و دست نوازش بر سرش بکشد، رقیق القلب و مهربان می شود.

اثرات توجه به یتیم

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) من أنکر منکم قساوه قلبه فلیدن یتیما فیلاطفه و لیمسح رأسه یلین قلبه باذن الله عزوجل فان للیتیم حقا؛(2621) کسی که از بی رحمی و قساوت قلب خود ناراضی است، یتیمی را مورد ملاطفت و مهربانی قرار دهد، دست نوازش بر سرش بکشد، امید است دلش معطوف و مهربان شود زیرا یتیم در اجتماع حقی دارد. (که با مهر و نوازش حقش ادا می شود).