گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

بهشت برای یتیم نوازها

عن الرسول (صلی الله علیه و آله و سلم): من عال یتیما حتی ینقطع یتمه أو یستغنی بنفسه أوجب الله عزوجل له الجنه کما أوجب النار لمن أکل مال الیتیم؛(2618) کسی که یتیم را در خاندان خود نگاهداری کند و از هر جهت در پرورش او بکوشد تا دوران کودکی اش سپری گردد و از سرپرستی بی نیاز شود با این عمل خداوند بهشت را بر او واجب می کند.

پاداش یتیم نوازی

عن النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) أنه قال من مسح رأس یتیم کانت له بکل شعره مرت علیها یده حسنات؛(2619) رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: کسی که دست نوازش و محبت به سر یتیمی بکشد به عدد هر مویی که از زیر دستش گذشته، خداوند پاداش چندین حسنه به او عنایت می فرماید.

توجه به یتیم و رقت قلب

عن الرسول (صلی الله علیه و آله و سلم): من اقعد الیتیم علی خوانه و یمسح رأسه یلین قلبه؛(2620) کسی که یتیم را در کنار سفره خود بنشاند و دست نوازش بر سرش بکشد، رقیق القلب و مهربان می شود.