گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

بهترین و بدترین خانه ها

عن رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) أنه قال خیر بیوتکم بیت فیه یتیم یحسن الیه و شر بیوتکم بیت یساء الیه؛(2617) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: بهترین خانه های شما خانه ای است که در آن یتیم مورد احسان و عطوفت باشد و بدترین خانه ها خانه ای است که در آن به یتیم بدرفتاری و ستم شود.

بهشت برای یتیم نوازها

عن الرسول (صلی الله علیه و آله و سلم): من عال یتیما حتی ینقطع یتمه أو یستغنی بنفسه أوجب الله عزوجل له الجنه کما أوجب النار لمن أکل مال الیتیم؛(2618) کسی که یتیم را در خاندان خود نگاهداری کند و از هر جهت در پرورش او بکوشد تا دوران کودکی اش سپری گردد و از سرپرستی بی نیاز شود با این عمل خداوند بهشت را بر او واجب می کند.

پاداش یتیم نوازی

عن النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) أنه قال من مسح رأس یتیم کانت له بکل شعره مرت علیها یده حسنات؛(2619) رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: کسی که دست نوازش و محبت به سر یتیمی بکشد به عدد هر مویی که از زیر دستش گذشته، خداوند پاداش چندین حسنه به او عنایت می فرماید.