گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

از گناهان کبیره

عن أبی بصیر عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال سمعته یقول الکبائر سبعه منها قتل النفس متعمداً و الشرک بالله العظیم و قذف المحصنه و أکل الربا بعد البینه و الفرار من الزحف و التعرب بعد الهجره و عقوق الوالدین و أکل مال الیتیم ظلماً قال و التعرب و الشرک واحد؛(2615) ابو بصیر گفت از امام صادق (علیه السلام) شنیدم که می فرمود: گناهان کبیره هفت تا است. قتل عمد، شرک به خدای بزرگ، تهمت به زن پاک، ربا خواری پس از علم به حرمت آن، گریختن از جهاد، بازگشت از هجرت، نافرمانی پدر و مادر، به ستم خوردن مال یتیم، امام فرمودند و بازگشت از هجرت با شرک یکی است.

اکل مال یتیم

قال أبو عبد الله (علیه السلام) من أصبح لا ینوی ظلم أحد غفر الله له ما أذنب ذلک الیوم ما لم یسفک دما أو یأکل مال یتیم حراما؛(2616) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: هر کس صبح کند و ظلم کردن به کسی را قصد نکند، خداوند گناهان آن روزش را می آمرزد، تا وقتی که خونی نریخته و به حرام، مال یتیم را نخورده باشد.

بهترین و بدترین خانه ها

عن رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) أنه قال خیر بیوتکم بیت فیه یتیم یحسن الیه و شر بیوتکم بیت یساء الیه؛(2617) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: بهترین خانه های شما خانه ای است که در آن یتیم مورد احسان و عطوفت باشد و بدترین خانه ها خانه ای است که در آن به یتیم بدرفتاری و ستم شود.