گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

برادری دینی با یتیم

فی الدنیا و الاخره و یسئلونک عن الیتمی قل اصلاح لهم خیر و ان تخالطوهم فاخونکم و الله یعلم المفسد من المصلح و لو شاءالله لأعنتکم ان الله عزیز حکیم؛(2613) (تا اندیشه کنید) درباره دنیا و آخرت! و از تو درباره یتیمان سؤال می کنند، بگو: اصلاح کار آنان بهتر است. و اگر زندگی خود را با زندگی آنان بیامیزید، (مانعی ندارد؛) آنها برادر (دینی) شما هستند. (و همچون یک برادر با آنها رفتار کنید!) خداوند، مفسدان را از مصلحان، باز می شناسد. و اگر خدا بخواهد، شما را به زحمت می اندازد؛ (و دستور می دهد در عین سرپرستی یتیمان، زندگی و اموال آنها را بکلی از اموال خود، جدا سازید؛ ولی خداوند چنین نمی کند؛) زیرا او توانا و حکیم است.

روایات

پاداش یتیم نوازی

عن الرسول (صلی الله علیه و آله و سلم): من کفل یتیما بین المسلمین فأدخله الی طعامه و شرابه أدخله الله الجنه البته الا أن یعمل ذنبا لا یغفر؛(2614) کسیکه متکفل یتیمی شود، او را به خانه ببرد و در خوردنی ها و نوشیدنی ها شریک خودش نماید، البته پاداش او بهشت است، مگر آنکه گناه غیر قابل عفوی مرتکب شده باشد.