گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

حرمت رنجاندن یتیم

ألم یجدک یتیما فئاوی و وجدک ضالافهدی و وجدک عائلا فأغنی فأما الیتیم فلا تقهر؛(2607) آیا او تو را یتیم نیافت و پناه داد؟! و تو را گمشده یافت و هدایت کرد، و تو را فقیر یافت و بی نیاز نمود، حال که چنین است یتیم را تحقیر مکن.

خوردن اموال یتیم

ان الذین یأکلون أمول الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا و سیصلون سعیرا؛(2608) کسانی که اموال یتیمان را به ظلم و ستم می خورند، (در حقیقت،) تنها آتش می خورند؛ و بزودی در شعله های آتش (دوزخ) می سوزند.

حفظ حقوق ایتام از اصول برنامه اسلام

و لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی أحسن حتی یبلغ أشده و أوفوا الکیل و المیزان بالقسط لا نکلف نفسا الا وسعها و اذا قلتم فاعدلوا و لوکان ذا قربی و بعهد الله أوفوا ذلکم وصاکم به لعلکم تذکرون؛(2609) و به مال یتیم، جز به بهترین صورت (و برای اصلاح)، نزدیک نشوید، تا به حد رشد خود برسد! و حق پیمانه و وزن را بعدالت ادا کنید! - هیچ کس را، جز به مقدار تواناییش، تکلیف نمی کنیم - و هنگامی که سخنی می گویید، عدالت را رعایت نمایید، حتی اگر در مورد نزدیکان (شما) بوده باشد و به پیمان خدا وفا کنید، این چیزی است که خداوند شما را به آن سفارش می کند، تا متذکر شوید!