گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

آیات

حرمت رنجاندن یتیم

ألم یجدک یتیما فئاوی و وجدک ضالافهدی و وجدک عائلا فأغنی فأما الیتیم فلا تقهر؛(2607) آیا او تو را یتیم نیافت و پناه داد؟! و تو را گمشده یافت و هدایت کرد، و تو را فقیر یافت و بی نیاز نمود، حال که چنین است یتیم را تحقیر مکن.

خوردن اموال یتیم

ان الذین یأکلون أمول الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا و سیصلون سعیرا؛(2608) کسانی که اموال یتیمان را به ظلم و ستم می خورند، (در حقیقت،) تنها آتش می خورند؛ و بزودی در شعله های آتش (دوزخ) می سوزند.