گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

یتیم

آیات

حرمت رنجاندن یتیم

ألم یجدک یتیما فئاوی و وجدک ضالافهدی و وجدک عائلا فأغنی فأما الیتیم فلا تقهر؛(2607) آیا او تو را یتیم نیافت و پناه داد؟! و تو را گمشده یافت و هدایت کرد، و تو را فقیر یافت و بی نیاز نمود، حال که چنین است یتیم را تحقیر مکن.