گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

توصیه به همسایه

قال أبو عبد الله (علیه السلام) علیکم بالصلاه فی المساجد و حسن الجوار للناس و اقامه الشهاده و حضور الجنائز انه لا بد لکم من الناس؛(2595) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: بر شما باد به نماز در مساجد و نیکی با همسایگان و اقامه شهادت (اگر از شما خواسته شد) و حضور در تشییع جنازه. چرا که شما از مردم بی نیاز نیستید.

داستانها

تو سیر و همسایه گرسنه

یکی از شاگردان شیخ رجبعلی خیاط (رحمه الله) می گوید: از ایشان شنیدم که فرمود: شبی در عالم رؤیا دیدم مجرم شناخته شدم و مأمورانی آمدند تا مرا به زندان ببرند، صبح آن روز ناراحت بودم که سبب این رؤیا چیست؟ با عنایت خداوند متعال متوجه شدم که موضوع رؤیا به همسایه ام ارتباط دارد. از خانواده ام خواستم که جستجو کند و خبری بیاورد. همسایه ام شغلش بنایی بود، معلوم شد که چند روز کار پیدا نکرده و شب گذشته او و همسرش گرسنه خوابیده اند؛ به من فرمودند: وای بر تو! تو شب سیر باشی و همسایه ات گرسنه؟! در آن هنگام من سه عباسی پول نقد ذخیره داشتم! فورا از بقال سر محل، یکی عباسی قرض کردم و با عذرخواهی به همسایه دادم و تقاضا کردم هر وقت بیکار بودی و پول نداشتی مرا مطلع کن.(2596)