گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

همسایه داری و افزایش رزق

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال حسن الجوار یزید فی الرزق؛(2594) امام صادق (علیه السلام) فرمود: نیکی با همسایه رزق و روزی را زیاد می کند.

توصیه به همسایه

قال أبو عبد الله (علیه السلام) علیکم بالصلاه فی المساجد و حسن الجوار للناس و اقامه الشهاده و حضور الجنائز انه لا بد لکم من الناس؛(2595) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: بر شما باد به نماز در مساجد و نیکی با همسایگان و اقامه شهادت (اگر از شما خواسته شد) و حضور در تشییع جنازه. چرا که شما از مردم بی نیاز نیستید.

داستانها