گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

منع وسایل از همسایه

و یمنعون الماعون(2592) رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) در تفسیر این آیه شریفه می فرماید: کسی که همسایه اش را از ماعون (یعنی مایحتاج ضروری زندگی زندگی) منع کند، خداوند در قیامت او را از خیر خود منع کرده و او را به خودش وا می گذارد و کسی که خدا او را به حال خود واگذار کند، در بدترین حالات خواهد بود(2593).

همسایه داری و افزایش رزق

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال حسن الجوار یزید فی الرزق؛(2594) امام صادق (علیه السلام) فرمود: نیکی با همسایه رزق و روزی را زیاد می کند.

توصیه به همسایه

قال أبو عبد الله (علیه السلام) علیکم بالصلاه فی المساجد و حسن الجوار للناس و اقامه الشهاده و حضور الجنائز انه لا بد لکم من الناس؛(2595) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: بر شما باد به نماز در مساجد و نیکی با همسایگان و اقامه شهادت (اگر از شما خواسته شد) و حضور در تشییع جنازه. چرا که شما از مردم بی نیاز نیستید.