گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

همسایه داری از مکارم اخلاق

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال المکارم عشرفان استطعت أن تکون فیک فلتکن فانها تکون فی الرجل و لا تکون فی ولده و تکون فی الولد و لا تکون فی أبیه و تکون فی العبد و لا تکون فی الحرقیل و ما هن قال صدق البأس و صدق اللسان و أداء الأمانه و صله الرحم و اقراء الضیف و اطعام السائل و المکافأه علی الصنائع و التذم للجار و التذمم للصاحب و رأسهن الحیاء؛(2589) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: مکارم ده چیز است. اگر خواستی آنها را داشته باشی، به دست می آید. این ها گاهی در شخصی هست و در فرزندش نیست و گاهی در فرزند هست و در پدرش نیست و گاهی در نوکر هست و در مولا نیست. پرسیدند: این ها چه چیزهایی است؟ فرمودند: هراس راستین، راستی گفتار، اداء امانت، صله رحم، پذیرایی از مهمان، غذا دادن به سائل، هواداری از همسایه، هواداری از دوست و فراتر از همه شرم و حیا.

توصیه به همسایه داری

عن أبی أسامه قال سمعت أبا عبدالله (علیه السلام) یقول علیک بتقوی الله و الورع و الاجتهاد و صدق الحدیث و أداء الأمانه و حسن الخلق و حسن الجوار؛(2590) راوی می گوید از امام صادق (علیه السلام) شنیدم که می فرماید: بر شما باد تقوای الهی و پرهیزگاری و کوشش و راستگویی و اداء امانت و خوش اخلاقی و نیکی با همسایه.

آبادی شهرها و زیادی عمرها

قال أبو عبد الله (علیه السلام) صله الرحم و حسن الجوار یعمران الدیار و یزیدان فی الأعمار؛(2591) امام صادق (علیه السلام) فرمود: صله رحم و نیکی با همسایه شهرها را آباد کرده و عمرها را زیاد می کند.