گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

مسلمان واقعی

عن النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) المسلم الذی یسلم المسلمون من لسانه و یده و لیس منا من لم یأمن جاره بوائقه؛(2586) مسلمان کسی است که مردم از دست و زبان او آسوده باشند و از ما نیست آن که همسایه اش از شر او در امان نباشد.

وصیت به همسایه

الله الله فی جیرانکم فانهم وصیه نبیکم ما زال یوصی بهم حتی ظننا أنه سیورثهم؛ علی (علیه السلام) در وصیت خود فرمود: از خدا بترسید در مورد همسایگانتان! زیرا این سفارش پیامبر شماست که پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) به همسایگان سفارش می نمود که ما گمان کردیم همسایه نیز ارث می برد.

خردمند واقعی

قال النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) ان خیارکم أولو النهی قیل یا رسول الله و من أولو النهی قال هم أولو الأخلاق الحسنه و الأحلام الرزینه و صله الأرحام البرره بالأمهات و ال آباء و المتعاهدین للفقراء و الجیران و الیتامی و یطعمون الطعام و یفشون السلام فی العالم و یصلون و الناس نیام غافلون؛(2587) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: همانا بهترین شما، خردمندانند. گفتند: ای رسول خدا خردمندان چه کسانی هستند؟ فرمودند: آنان صاحبان اخلاق نیک و بردباری متین و صله رحم و نیکوکار به مادران و پدران و رسیدگی کنندگان به فقیران و همسایگان و یتیمانند و کسانی که اطعام کرده، سلام را آشکارا گفته و در هنگامی که مردم غافل در خوابند نماز می گزارند.