گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

کمک به همسایه

عن أبی جعفر (علیه السلام) قال من طلب الدنیا استعفافا عن الناس و سعیا علی أهله و تعطفا علی جاره لقی الله عزوجل یوم القیامه و وجهه مثل القمر لیله البدر؛(2580) رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: کسی که از پی مال مشروع برود، برای آنکه آبروی خود را از ذلت سؤال مصون بدارد، عائله خویش را اداره کند و به همسایه خود کمک کند، در پیشگاه الهی سربلند و رو سفید است و صورتش مانند ماه تمام می درخشد.

انواع همسایه

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) الجیران ثلاثه فمنهم من له ثلاثه حقوق حق الاسلام و حق الجوار و حق القرابه و منهم من له حقان حق الاسلام و حق الجوار و منهم من له حق واحد الکافر له حق الجوار؛(2581) همسایگان سه قسمند. قسمی دارای سه حقند، حق اسلام، حق همسایگی و حق قرابت. قسمتی دارای دو حقند، یکی حق اسلام و آن دیگر حق همسایگی و بعضی دیگر دارای یک حقند و همسایه کافر از این قسم و حق همسایگی دارد.

حق شناسی نسبت به همسایه

أحبوا للناس ما تحبون لأنفسکم أما یستحیی الرجل منکم أن یعرف جاره حقه و لا یعرف حق جاره؛(2582) امام صادق (علیه السلام) فرمود: برای مردم آنچه را که خودتان دوست دارید، دوست بدارید. آیا مرد حیا نمی کند که همسایه اش نسبت به او حق شناس باشد و او حق شناس همسایه نباشد.