گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

فساد، تجاوز به حقوق دیگران

ادعوا ربکم تضرعا و خفیه انه لا یحب المعتدین؛(2578) پروردگار خود را (آشکارا) از روی تضرع، و در پنهانی، بخوانید! (و از تجاوز، دست بردارید که) او متجاوزان را دوست نمی دارد!

روایات

توصیه به همسایه داری

قال أبو عبد الله (علیه السلام) علیکم بالصلاه فی المساجد و حسن الجوار للناس و اقامه الشهاده و حضور الجنائز انه لا بد لکم من الناس ان أحدا لا یستغنی عن الناس حیاته و الناس لا بد لبعضهم من بعض؛(2579) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: بر شما باد نماز در مساجد و نیکی با همسایگانتان و ادای شهادت و حضور در تشییع جنازه ها، زیرا شما از مردم ناگزیر هستید و هیچ کس در زندگی اش از مردم بی نیاز نیست و وجود مردم برای یکدیگر ضروری است.