گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

همسایه باید مؤمن باشد

الذین یتخذون الکافرین أولیاء من دون المؤمنین أیبتغون عندهم العزه فان العزه لله جمیعا؛(2575) همانها که کافران را به جای مؤمنان، دوست خود انتخاب می کنند. آیا عزت و آبرو نزد آنان می جویند؟ با اینکه همه عزتها از آن خداست؟!

همسایه بد یک نوع عذاب است

قل هو القادر علی أن یبعث علیکم عذابا من فوقکم أو من تحت أرجلکم أو یلبسکم شیعا و یذیق بعضکم بأس بعض انظر کیف نصرف الآیات لعلهم یفقهون؛(2576) بگو: او قادر است که از بالا یا از زیر پای شما، عذابی بر شما بفرستد یا بصورت دسته های پراکنده شما را با هم بیامیزد و طعم جنگ (و اختلاف) را به هر یک از شما بوسیله دیگری بچشاند. ببین چگونه آیات گوناگون را (برای آنها) بازگو می کنیم! شاید بفهمند (و باز گردند!)(2577)

فساد، تجاوز به حقوق دیگران

ادعوا ربکم تضرعا و خفیه انه لا یحب المعتدین؛(2578) پروردگار خود را (آشکارا) از روی تضرع، و در پنهانی، بخوانید! (و از تجاوز، دست بردارید که) او متجاوزان را دوست نمی دارد!