گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

شیطان از همسایگی می گوید

و انی جارلکم؛(2573) من، همسایه (و پناه دهنده) شما هستم!

قطع همسایگی در آخرت

ان یوم الفصل میقاتهم أجمعین یوم لا یغنی مولی عن مولی شیئا و لا هم ینصرون الا من رحم الله انه هو العزیز الرحیم؛(2574) روز جدایی (حق از باطل) وعده گاه همه آنهاست! روزی که هیچ دوستی کمترین کمکی به دوستش نمی کند، و از هیچ سو یاری نمی شوند مگر کسی که خدا او را مورد رحمت قرار داده، چرا که او عزیز و رحیم است!

همسایه باید مؤمن باشد

الذین یتخذون الکافرین أولیاء من دون المؤمنین أیبتغون عندهم العزه فان العزه لله جمیعا؛(2575) همانها که کافران را به جای مؤمنان، دوست خود انتخاب می کنند. آیا عزت و آبرو نزد آنان می جویند؟ با اینکه همه عزتها از آن خداست؟!