گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

کمک به همسایه

فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون الذین هم یراؤن و یمنعون الماعون؛(2572) پس وای بر نمازگزارانی که در نماز خود سهل انگاری می کنند، همان کسانی که ریا می کنند، و دیگران را از وسایل روزی زندگی منع می نمایند!

شیطان از همسایگی می گوید

و انی جارلکم؛(2573) من، همسایه (و پناه دهنده) شما هستم!

قطع همسایگی در آخرت

ان یوم الفصل میقاتهم أجمعین یوم لا یغنی مولی عن مولی شیئا و لا هم ینصرون الا من رحم الله انه هو العزیز الرحیم؛(2574) روز جدایی (حق از باطل) وعده گاه همه آنهاست! روزی که هیچ دوستی کمترین کمکی به دوستش نمی کند، و از هیچ سو یاری نمی شوند مگر کسی که خدا او را مورد رحمت قرار داده، چرا که او عزیز و رحیم است!