گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

احسان به همسایه

و اعبدوا الله و لا تشرکوا به شیئاً و بالولدین احسناً و بذی القربی و الیتامی و المساکین و الجار ذی القربی و الجار الجنب و الصاحب بالجنب و ابن السبیل و ما ملکت أیمنکم ان الله لا یحب من کان مختالاً فخوراً؛(2571) و خدا را بپرستید! و هیچ چیز را همتای او قرار ندهید! و به پدر و مادر، نیکی کنید؛ همچنین به خویشاوندان و یتیمان و مسکینان، و همسایه نزدیک، و همسایه دور، و دوست و همنشین و واماندگان در سفر، و بردگانی که مالک آنها هستید؛ زیرا خداوند، کسی را که متکبر و فخر فروش است، (و از ادای حقوق دیگران سرباز می زند،) را دوست نمی دارد.

کمک به همسایه

فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون الذین هم یراؤن و یمنعون الماعون؛(2572) پس وای بر نمازگزارانی که در نماز خود سهل انگاری می کنند، همان کسانی که ریا می کنند، و دیگران را از وسایل روزی زندگی منع می نمایند!

شیطان از همسایگی می گوید

و انی جارلکم؛(2573) من، همسایه (و پناه دهنده) شما هستم!