گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

آرایش مرد برای همسرش

حسن بن جهم، بر حضرت موسی بن جعفر (علیه السلام) وارد شد، در حالیکه آن حضرت خضاب فرموده بود. عرض کرد: یابن رسول الله! رنگ مشکی به کار برده اید؟! حضرت فرمودند: بلی! خضاب و آرایش در مرد، موجب افزایش پاکدامنی در همسر اوست، برخی از زنان به این جهت که شوهرانشان خود را نمی آرایند، عفاف را از دست می دهند(2565).

رضایت از همسر

گویند واعظی به مردی که برای شنیدن وعظش آمده بودند، گفت: مردانی که از زنان خویش راضی اند، بنشینند و آنهایی که ناراضی اند، برخیزند. همه برخاستند جز یک نفر. واعظ به او گفت: در بین این جمع تنها تو از زن خویش راضی هستی؟ آن شخص گفت: خیر، این طور نیست! چون زنم پاهایم را شکسته، نمی توانم برخیزم!(2566)

اشعار