گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

از زبان همسر شهید مطهری (رحمه الله)

همسر مدافع نستوه در عرصه دین، استاد علامه شهید مرتضی مطهری (رحمه الله) می گوید: در مدت بیست و شش سالی که با ایشان زندگی کردم، همیشه با یک حالت تواضع و آرامش با من رفتار می کردند. با صدای متین و چره خندان، به طوریکه من با یک ارادت و عشق خاصی کار می کردم. من بسیار کم سن و سال بودم که به منزل ایشان آمدم، ولی با همه آن کمی سن، هیچ وقت یادم نمی آید که از ایشان ناراحتی و رنجی دیده باشم. یادم هست یک بار برای دیدن دخترم به اصفهان رفته بودم و بعد از چند روز با یکی از دوستانم به تهران برگشتم. نزدیکی های سحر بود که به خانه رسیدم. وقتی وارد خانه شدم دیدم همه بچه ها به استقبال من آمدند. تعجب کردم که در این وقت بچه ها بیدار هستند. اما ایشان فرمودند بچه ها را مخصوصا بیدار کردم که وقتی شما می آیید خواب نباشند و به استقبالتان بیایند... بسیار مهربان بودند. بعد از چندین سال زندگی، همان مهر و محبت روزهای اول ازدواج ما برقرار بود.(2564)

آرایش مرد برای همسرش

حسن بن جهم، بر حضرت موسی بن جعفر (علیه السلام) وارد شد، در حالیکه آن حضرت خضاب فرموده بود. عرض کرد: یابن رسول الله! رنگ مشکی به کار برده اید؟! حضرت فرمودند: بلی! خضاب و آرایش در مرد، موجب افزایش پاکدامنی در همسر اوست، برخی از زنان به این جهت که شوهرانشان خود را نمی آرایند، عفاف را از دست می دهند(2565).

رضایت از همسر

گویند واعظی به مردی که برای شنیدن وعظش آمده بودند، گفت: مردانی که از زنان خویش راضی اند، بنشینند و آنهایی که ناراضی اند، برخیزند. همه برخاستند جز یک نفر. واعظ به او گفت: در بین این جمع تنها تو از زن خویش راضی هستی؟ آن شخص گفت: خیر، این طور نیست! چون زنم پاهایم را شکسته، نمی توانم برخیزم!(2566)