گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

جهاد زن

عن الصادق (علیه السلام) جهاد المرأه حسن التبعل؛(2558) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: جهاد زن خوب همسرداری کردن اوست.

سجده بر شوهر!

عن أبی عبدالله (علیه السلام) أن قوما أتوا رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) فقالوا یا رسول الله أنا رأینا أناسا یسجد بعضهم لبعض فقال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) لوأمرت أحدا أن یسجد لأحد لأمرت المرأه أن تسجد لزوجها؛(2559) امام صادق (علیه السلام) فرمود: گروهی نزد پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) آمدند و عرض کردند: یا رسول الله! ما مردمی را می بینیم که بعضی برای بعضی سجده می کنند. پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: اگر بنا بود امر کنم که کسی برای کسی سجده کند، هر آینه دستور می دادم که زن برای شوهرش سجده کند.

حق مرد بر همسر خود

عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال جاءت امرأه الی رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) فقالت یا رسول الله ما حق الزوج علی المرأه قال أکثر من ذلک فقالت فخبرنی عن شی ء منه فقال لیس لها أن تصوم الا باذنه یعنی تطوعا و لا تخرج من بیتها الا باذنه و علیها أن تطیب بأطیب طیبها و تلبس أحسن ثیابها و تزین بأحسن زینتها و تعرض نفسها علیه غدوه و عشیه و أکثر من ذلک حقوقه علیها؛(2560) امام صادق (علیه السلام) فرمودند زنی نزد پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) آمد و عرض کرد: یا رسول الله حق مرد بر همسر خود چیست؟ حضرت فرمود: بسیار است. آن زن گفت: مرا از بعض آن آگاه فرما! حضرت فرمود: از جمله اینکه روزه مستحبی بدون اجازه او جایز نیست و بیرون رفتن از خانه بدون اجازه او روا نیست و بر زن شایسته است که با خوشبوترین عطریات خود را خوشبو کند و زیباترین لباسهای خود را بپوشد و صبح و شام خود را به شوهر عرضه بدارد و بیشتر از آن، حقوقی است که شوهر بر گردن زن دارد.