گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

نارضایتی همسر

قال أبو عبد الله (علیه السلام) أیما امرأه باتت و زوجها علیها ساخط فی حق لم تقبل منها صلاه حتی یرضی عنها و أیما امرأه تطیبت لغیر زوجهالم تقبل منها صلاه حتی تغتسل من طیبها کغسلها من جنابتها؛(2557) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: هر زنی که بخوابد و حال آنکه همسرش از او ناراضی باشد، نماز او پذیرفته نخواهد بود تا رضایت او حاصل شود و هر زنی که برای غیر شوهرش خود را خوشبو کند، نماز او پذیرفته نمی شود تا از بوی خوش همانند غسل از جنابت، غسل کند.

جهاد زن

عن الصادق (علیه السلام) جهاد المرأه حسن التبعل؛(2558) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: جهاد زن خوب همسرداری کردن اوست.

سجده بر شوهر!

عن أبی عبدالله (علیه السلام) أن قوما أتوا رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) فقالوا یا رسول الله أنا رأینا أناسا یسجد بعضهم لبعض فقال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) لوأمرت أحدا أن یسجد لأحد لأمرت المرأه أن تسجد لزوجها؛(2559) امام صادق (علیه السلام) فرمود: گروهی نزد پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) آمدند و عرض کردند: یا رسول الله! ما مردمی را می بینیم که بعضی برای بعضی سجده می کنند. پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: اگر بنا بود امر کنم که کسی برای کسی سجده کند، هر آینه دستور می دادم که زن برای شوهرش سجده کند.