گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

از حقوق همسر...

عن أبی جعفر (علیه السلام) قال جاءت امرأه الی النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) فقالت یا رسول الله ما حق الزوج علی المرأه فقال لها أن تطیعه و لا تعصیه و لا تصدق من بیته الا باذنه و لا تصوم تطوعا الا باذنه و لا تمنعه نفسها و ان کانت علی ظهر قتب و لا تخرج من بیتها الا باذنه و ان خرجت من بیتها بغیر اذنه لعنتها ملائکه السماء و ملائکه الأرض و ملائکه الغضب و ملائکه الرحمه حتی ترجع الی بیتها؛(2556) امام صادق (علیه السلام) فرمود: زنی نزد پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) آمد و عرض کرد یا رسول الله! حق شوهر بر همسر کدام است؟ حضرت فرمود: اینکه از او اطاعت کند و نافرمانی نکند و از خانه اش بدون اجازه او صدقه ندهند و روزه مستحبی بدون اجازه او نگیرد و مانع کامیابی او نشود ولو اینکه بر پشت شتر سوار باشد و از خانه بدون اجازه او بیرون نرود که اگر بدون اجازه او خارج شد، ملائکه آسمان و ملائکه زمین و ملائکه غضب و ملائکه رحمت او را لعنت کند تا به خانه برگردد.

نارضایتی همسر

قال أبو عبد الله (علیه السلام) أیما امرأه باتت و زوجها علیها ساخط فی حق لم تقبل منها صلاه حتی یرضی عنها و أیما امرأه تطیبت لغیر زوجهالم تقبل منها صلاه حتی تغتسل من طیبها کغسلها من جنابتها؛(2557) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: هر زنی که بخوابد و حال آنکه همسرش از او ناراضی باشد، نماز او پذیرفته نخواهد بود تا رضایت او حاصل شود و هر زنی که برای غیر شوهرش خود را خوشبو کند، نماز او پذیرفته نمی شود تا از بوی خوش همانند غسل از جنابت، غسل کند.

جهاد زن

عن الصادق (علیه السلام) جهاد المرأه حسن التبعل؛(2558) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: جهاد زن خوب همسرداری کردن اوست.