گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

بهترین ها

حضرت فاطمه (علیها السلام): خیارکم ألینکم مناکبه و أکرمهم لنسائهم؛(2553) بهترین شما کسانی اند که با مردم نرم ترند و زنان خویش را بیشتر گرامی می دارند.

تکریم همسر

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم): من اتخذ زوجه فلیکرمها؛(2554) هر کس همسری اختیار کند، باید او را گرامی بدارد.

گشایش بر خانواده

امام سجاد (علیه السلام): لأن أدخل السوق و معی درهم أبتاع به لحما لعیالی و قد قرموا الیه أحب الی من أن اعتق نسمه؛(2555) چنان چه وارد بازار شوم و درهمی داشته باشم و با آن برای خانواده ام گوشتی بخرم که بدان رغبت کرده اند، برای من محبوب تر است از این که بنده ای آزاد کنم.