گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

روایات

رفاه خانواده

امام سجاد (علیه السلام): ان أرضاکم عندالله أسبغکم علی عیاله؛(2551) خداوند از آن کس خشنودتر است که خانواده خود را بیشتر در رفاه و نعمت قرار دهد.

انس انسان

امام صادق (علیه السلام): الانس فی ثلاث: فی الزوجه الموافقه و الولد البار و الصدیق المصافی؛(2552) انس در سه چیز است: زن سازگار، فرزند نیکوکار و دوست یکرنگ.