گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

رفتار با همسر

و عاشروهن بالمعروف؛(2550) و با آنان، بطور شایسته رفتار کنید!

روایات

رفاه خانواده

امام سجاد (علیه السلام): ان أرضاکم عندالله أسبغکم علی عیاله؛(2551) خداوند از آن کس خشنودتر است که خانواده خود را بیشتر در رفاه و نعمت قرار دهد.