گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

عدم لزوم اطاعت همسر در گناه

و ضرب الله مثلا للذین ءامنوا امرأت فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنه و نجنی من فرعون و عمله و نجنی من القوم الظلمین؛(2549) و خداوند برای مؤمنان، به همسر فرعون مثل زده است، در آن هنگام که گفت: پروردگارا! خانه ای برای من نزد خودت در بهشت بساز، و مرا از فرعون و کار او نجات ده و مرا از گروه ستمگران رهایی بخش!

رفتار با همسر

و عاشروهن بالمعروف؛(2550) و با آنان، بطور شایسته رفتار کنید!

روایات