گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

اشعار

وحدت

چو هم پشت باشید و هم یکزبان یکی کوه کندن ز بن می توان
فردوسی

ناخدای اتحاد

کشتی امت رسد بر ساحل امن و مراد گر بود فرمانده او ناخدای اتحاد
غلامرضا قدسی