گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

پیروزی اهل باطل!

قال ابن عباس انی سمعت رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) یقول ما اختلفت أمه بعد نبیها الا ظهر أهل باطلها علی أهل حقها؛(2534) ابن عباس گوید از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) شنیدم که فرمود: هیچ امتی بعد از پیامبر خود اختلاف ننمود جز آنکه اهل باطل بر اهل حق پیروز گشتند.

دستور به جماعت

عن علی (علیه السلام) الزموا الجماعه، و اجتنبوا الفرقه؛(2535) ملازم جماعت باشید، و از جدائی بپرهیزید! (زیرا تمام پیشرفتهای مسلمین با حفظ وحدت و لزوم جماعت است).

طریق وحدت

عرجوا عن طریق المنافره و ضعوا تیجان المفاخره؛(2536) امام علی (علیه السلام) فرمودند: از راه پراکندگی و جدائی میل کنید (و به طریق وحدت بروید) و تاجهای مفاخرت و خود فروشی را کنار بگذارید (یعنی فخر و مباهات نکنید، خاکی و بی آلایش باشید).