گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

بدترین ها

امام علی (علیه السلام): شرارکم المشاؤون بالنمیمه، المفرقون بین الأحبه؛(2532) بدترین شما سخن چینان و تفرقه اندازان میان دوستان اند.

عوامل اختلاف

انما أنتم اخوان علی دین الله ما فرق بینکم الا خبث السرائر و سوء الضمائر؛(2533) امام علی (علیه السلام) فرمودند: همه شما برادران دینی هستید و چیزی به پراکندگی و تفرقه شما را سوق نداده است، مگر باطنهای ناپاک و نیت های بد و آلوده.

پیروزی اهل باطل!

قال ابن عباس انی سمعت رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) یقول ما اختلفت أمه بعد نبیها الا ظهر أهل باطلها علی أهل حقها؛(2534) ابن عباس گوید از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) شنیدم که فرمود: هیچ امتی بعد از پیامبر خود اختلاف ننمود جز آنکه اهل باطل بر اهل حق پیروز گشتند.