گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

رحمت جماعت

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم): الجماعه رحمه و الفرقه عذاب؛(2529) وحدت مایه رحمت، و تفرقه موجب غذاب است.

توصیه به وحدت

قال الامام علی (علیه السلام): الزموا الجماعه و اجتنبوا الفرقه؛(2530) از جماعت و یکپارچگی خود مراقبت کنید و از تفرقه و جدایی بپرهیزید.

عنایت خدا به اهل جماعت

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم): یدالله علی الجماعه و الشیطان مع من خالف الجماعه یرکض؛(2531) دست خدا بر سر جماعت است و شیطان با کسی همراه است که با جماعت ناسازگاری کند.