گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

دعا برای حل اختلاف

و ضم أهل الفرقه، و اصلاح ذات البین؛(2527) امام سجاد (علیه السلام) در صحیفه سجادیه فرمودند: بارالها! مرا موفق بدار تا آنان را که گرفتار پراکندگی و تفرقه هستند، را به هم پیوند بدهم و اختلاف بین افراد را با اصلاح آنان از میان بردارم.

تفرقه دام شیطان

و ایاکم و الفرقه فان الشاذ من الناس للشیطان کما أن الشاذ من الغنم للذئب؛(2528) علی (علیه السلام) فرمود: از پراکندگی و تفرقه بپرهیزید؛ که انسان دور افتاده از جماعت طعمه شیطان است. همانطوری که گوسفند جدا شده از گله طعمه گرگ است.

رحمت جماعت

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم): الجماعه رحمه و الفرقه عذاب؛(2529) وحدت مایه رحمت، و تفرقه موجب غذاب است.