گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

جهاد همراه با اتحاد محبوب خدا

ان الله یحب الذین یقتلون فی سبیله صفا کأنهم بنین مرصوص؛(2525) خداوند کسانی را دوست می دارد که در راه او پیکار می کنند گوئی بنایی آهنین اند!

روایات

برنامه شیطان

ان الشیطان یسنی لکم طرقه و یرید أن یحل دینکم عقدة عقدة و یعطیکم بالجماعة الفرقة و بالفرقة الفتنة؛(2526) امام علی (علیه السلام) فرمودند: شیطان راههای خود را برای شما آسان می کند و از این کار قصدش آن است که پیوندهای دینی ضمیرتان را گره گره بگشاید، جماعت شما را به پراکندگی مبدل سازد و با تفرقه افکنی ایجاد فتنه و فساد نماید.