گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

مذمت اختلاف

ان الذین فرقوا دینهم و کانوا شیعا لست منهم فی شی ء انما أمرهم الی الله ثم ینبئهم بما کانوا یفعلون؛(2522) کسانی که آیین خود را پراکنده ساختند، و به دسته های گوناگون (و مذاهب مختلف) تقسیم شدند، تو هیچ گونه رابطه ای با آنها نداری! سرو کار آنها تنها با خداست؛ سپس خدا آنها را از آنچه انجام می دادند، با خبر می کند.

لزوم حفظ اتحاد

و لا تکونوا کالذین تفرقوا و اختلفوا من بعد ما جاءهم البینت و أولئک لهم عذاب عظیم؛(2523) و مانند کسانی نباشید که پراکنده شدند و اختلاف کردند؛ (آن هم) پس از آنکه نشانه های روشن (پروردگار) به آنان رسید! و آنها عذاب عظیمی دارند.

اتحاد از عوامل تکامل جامعه

و اعتصموا بحبل الله جمیعا و لا تفرقوا و اذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم أعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته اخوانا و کنتم علی شفا حفره من النار فأنقذکم منها کذلک یبین الله لکم ءایته لعلکم تهتدون؛(2524) و همگی به ریسمان خدا [قرآن و اسلام و هرگونه وسیله وحدت ]، چنگ زنید، و پراکنده نشوید! و نعمت (بزرگ) خدا را بر خود، به یاد آرید که چگونه دشمن یکدیگر بودید، و او میان دلهای شما، الفت ایجاد کرد، و به برکت نعمت او، برادر شدید! و شما بر لب حفره ای از آتش بودید، خدا شما را از آن نجات داد؛ این چنین، خداوند آیات خود را برای شما آشکار می سازد؛ شاید پذیرای هدایت شوید.