گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

وحدت اساس ادیان آسمانی

ان هذه أمتکم امه وحده و أنا ربکم فاعبدون؛(2521) این (پیامبران بزرگ و پیروانشان) همه امت واحدی بودند (و پیرو یک هدف)؛ و من پروردگار شما هستم؛ پس مرا پرستش کنید!

مذمت اختلاف

ان الذین فرقوا دینهم و کانوا شیعا لست منهم فی شی ء انما أمرهم الی الله ثم ینبئهم بما کانوا یفعلون؛(2522) کسانی که آیین خود را پراکنده ساختند، و به دسته های گوناگون (و مذاهب مختلف) تقسیم شدند، تو هیچ گونه رابطه ای با آنها نداری! سرو کار آنها تنها با خداست؛ سپس خدا آنها را از آنچه انجام می دادند، با خبر می کند.

لزوم حفظ اتحاد

و لا تکونوا کالذین تفرقوا و اختلفوا من بعد ما جاءهم البینت و أولئک لهم عذاب عظیم؛(2523) و مانند کسانی نباشید که پراکنده شدند و اختلاف کردند؛ (آن هم) پس از آنکه نشانه های روشن (پروردگار) به آنان رسید! و آنها عذاب عظیمی دارند.