گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

برادری مؤمنان

انما المؤمنون اخوه فأصلحوا بین أخویکم و اتقوا الله لعلکم ترحمون؛(2520) مؤمنان برادر یکدیگرند؛ پس دو برادر خود را صلح و آشتی دهید و تقوای الهی پیشه کنید، باشد که مشمول رحمت او شوید!

وحدت اساس ادیان آسمانی

ان هذه أمتکم امه وحده و أنا ربکم فاعبدون؛(2521) این (پیامبران بزرگ و پیروانشان) همه امت واحدی بودند (و پیرو یک هدف)؛ و من پروردگار شما هستم؛ پس مرا پرستش کنید!

مذمت اختلاف

ان الذین فرقوا دینهم و کانوا شیعا لست منهم فی شی ء انما أمرهم الی الله ثم ینبئهم بما کانوا یفعلون؛(2522) کسانی که آیین خود را پراکنده ساختند، و به دسته های گوناگون (و مذاهب مختلف) تقسیم شدند، تو هیچ گونه رابطه ای با آنها نداری! سرو کار آنها تنها با خداست؛ سپس خدا آنها را از آنچه انجام می دادند، با خبر می کند.