گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

وصیت عادلانه

زیباتر آنچه مانده ز بابا از آن تو بد، ای برادر از من و اعلا از آن تو
این طاس خالی از من و آن کوزه یی که بود پارینه پر ز شهد مصفا از آن تو
یا بوی ریسمان گسل میخ کن ز من مهمیز کله تیز مطلا از آن تو
آن دیگ لب شکسته صابون پزی ز من آن چمچمه هریسه و حلوا از آن تو
این قوچ شاخ زن که زند شاخ از آن من غوغای جنگ قوچ و تماشا از آن تو
این استر چموش لگدزن از آن من و آن گربه مصاحب باب از آن تو
از صحن خانه تا به لب بام از آن من وز بام خانه تا به ثریا از آن تو(2516)

انواع وصیت

وصیت گه بفرزندان و داد است نماز و روزه و حج و جهاد است

وصیت و عبرت

من اکنون که گویم وصیت ترا گذشته است عمری مرا پر بها