گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

تأمین معاش زندگی کودک، عبادت است!

مردی از انصار فوت کرد، در حالیکه دارای چند طفل صغیر بود. وی اندک سرمایه ای را که داشت، قبل از مرگ به قصد عبادت و جلب رضای خداوند خرج کرده بود. برای همین فرزندانش پس از مرگ او به گدایی افتادند. این خبر به اطلاع پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) رسید. ایشان پرسید: با جنازه این مرد چه کردید؟ گفتند: دفنش نمودیم. حضرت فرمودند: اگر قبلا می دانستم، نمی گذاشتم او را در قبرستان مسلمانان دفن کنید. او مال خود را بدون توجه به فرزندانش از دست داده و آنها را چون گدایان بین مردم رها نموده است.
البته مسئولیت پدران، تنها اداره زندگی مادی فرزندان نیست، بکله باید به فکر پرورش روحی آنان نیز باشند.(2515)

اشعار

وصیت عادلانه

زیباتر آنچه مانده ز بابا از آن تو بد، ای برادر از من و اعلا از آن تو
این طاس خالی از من و آن کوزه یی که بود پارینه پر ز شهد مصفا از آن تو
یا بوی ریسمان گسل میخ کن ز من مهمیز کله تیز مطلا از آن تو
آن دیگ لب شکسته صابون پزی ز من آن چمچمه هریسه و حلوا از آن تو
این قوچ شاخ زن که زند شاخ از آن من غوغای جنگ قوچ و تماشا از آن تو
این استر چموش لگدزن از آن من و آن گربه مصاحب باب از آن تو
از صحن خانه تا به لب بام از آن من وز بام خانه تا به ثریا از آن تو(2516)