گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

وصیت لقمان

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال قلت له ما کان فی وصیه لقمان قال کان فیها الأعاجیب و کان أعجب ما کان فیها أن قال لابنه خف الله عز و جل خیفه لو جئته ببر الثقلین لعذبک و ارج الله رجاء لو جئته بذنوب الثقلین لرحمک؛(2510) راوی می گوید: به امام صادق (علیه السلام) عرض کردم در وصیت لقمان چه چیزی بود. حضرت فرمودند: شگفتی هایی در آن بیان شده بود و عجیب تر چیزی بود که به پسر خود گفته بود: از خداوند آنگونه بترس که اگر طاعت انس و جن را برای او آورده باشی هر آینه تو را عذاب کند و به خداوند متعال آنگونه امیدوار باش که اگر گناهان انس و جن را انجام داده باشی، هر آینه تو را بیامرزد.

داستانها

چرا همه را انفاق کرد؟

یک نفر از مسلمانان فوت کرد، پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلم) رفت و بر او نماز خواند. پس از آن پرسید: چند تا بچه دارد؟ و چه چیزی برای آنها به ارث گذاشته است؟ جواب دادند: یا رسول الله، مقداری ثروت داشت، اما قبل از مردن همه را در راه خدا داد. فرمود: اگر این را قبلا به من گفته بودید من بر این آدم نماز نمی خواندم. زیرا که بچه های گرسنه و (بی چیز) را در اجتماع رها کرده است.
فقهاء رضوان الله علیهم می گویند: حتی، اگر می خواهی وصیت کنی که بعد از من ثروتم را در راه خدا چنین خرج کنند، وصیت به ثلث بکن. به زائد ثلث، وصیت تو نافذ نیست.(2511)