گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

تا زنده هستیم بشتابیم!

عن الصادق (علیه السلام): ان لصاحب المال أن یعمل بماله ما شاء ما دام حیا ان شاء وهبه و ان شاء تصدق به و ان شاء ترکه الی أن یأتیه الموت فان أوصی به فلیس له الا الثلث الا أن الفضل فی أن لا یضیع من یعوله و لا یضر بورثته؛(2509) امام صادق (علیه السلام) فرمود: شخص پولدار می تواند تا زنده است، هر نوع تصرفی در مال خود انجام دهد؛ اگر بخواهد آن را می بخشد و اگر بخواهد آن را صدقه می دهد و اگر بخواهد، می تواند همانطور بگذارد تا مرگش فرا رسد. پس اگر وصیت کرد (که در راهی خرج شود) جز به اندازه یک سوم حق وصیت ندارد؛ الا اینکه فضیلت در آن است که حق افراد تحت تکفل خود را ضایع نکند و به ورثه خود زیان نرساند.

وصیت لقمان

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال قلت له ما کان فی وصیه لقمان قال کان فیها الأعاجیب و کان أعجب ما کان فیها أن قال لابنه خف الله عز و جل خیفه لو جئته ببر الثقلین لعذبک و ارج الله رجاء لو جئته بذنوب الثقلین لرحمک؛(2510) راوی می گوید: به امام صادق (علیه السلام) عرض کردم در وصیت لقمان چه چیزی بود. حضرت فرمودند: شگفتی هایی در آن بیان شده بود و عجیب تر چیزی بود که به پسر خود گفته بود: از خداوند آنگونه بترس که اگر طاعت انس و جن را برای او آورده باشی هر آینه تو را عذاب کند و به خداوند متعال آنگونه امیدوار باش که اگر گناهان انس و جن را انجام داده باشی، هر آینه تو را بیامرزد.

داستانها