گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

بعد از مرگ، فقط یک سوم!

عن الصادق (علیه السلام): ان لصاحب المال أن یعمل بماله ما شاء ما دام حیا ان شاء وهبه و ان شاء تصدق به و ان شاء ترکه الی أن یأتیه الموت فان أوصی به فلیس له الا الثلث الا أن الفضل فی أن لا یضیع من یعوله و لا یضر بورثته؛(2506) امام صادق (علیه السلام) فرمود: شخص پولدار می تواند تا زنده است، هر نوع تصرفی در مال خود انجام دهد؛ اگر بخواهد آن را می بخشد و اگر بخواهد آن را صدقه می دهد و اگر بخواهد، می تواند همانطور بگذارد تا مرگش فرا رسد. پس اگر وصیت کرد (که در راهی خرج شود) جز به اندازه یک سوم حق وصیت ندارد؛ الا اینکه فضیلت در آن است که حق افراد تحت تکفل خود را ضایع نکند و به ورثه خود زیان نرساند.

اینگونه وصیت کنیم

عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال قال لی أبی یا جعفر أوقف لی من مالی کذا و کذا؛(2507) امام صادق (علیه السلام) فرمودند که پدرم به من فرمود: ای جعفر! فلان مقدار از دارایی ام را برای من وقف کن!

اینگونه وصیت کنیم

عن أبی ذر عن النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) فی وصیه له قال یا أباذر ایاک و هجران أخیک فان العمل لا یتقبل مع الهجران یا أباذر أنهاک عن الهجران فان کنت لا بد فاعلا فلا تهجره ثلاثه أیام کملا فمن مات فیها مهاجرا لأخیه کانت النار أولی به؛(2508) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) در وصیت خود به اباذر فرمودند: ای اباذر! از قهر و جدایی با برادر دینی بپرهیز چرا که عمل تو در این صورت پذیرفته نیست. ای اباذر! تو از قهر و جدایی با برادر دینی ات نهی می کنم. اگر روزی بدان دچار شدی بیش از سه روز ادامه نده! هر کس در حال قهر با برادر دینی خود از دنیا برود، آتش سزاوار اوست.