گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

اهمیت وصیت نیکو

عن النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) قال ان الرجل لیعمل بعمل أهل الجنه سبعین سنه فیحیف فی وصیت ه فیختم له بعمل أهل النار و ان الرجل لیعمل بعمل أهل النار سبعین سنه فیعدل فی وصیته فیختم له بعمل أهل الجنه ثم قرأ و من یتعد حدود الله و قال تلک حدود الله(2504)؛ پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: یک فرد هفتاد سال عبادت می کند همانند بهشتیان و بعد در وصیت خود نسبت به حقوق دیگران جور و ظلم می کند و پایان کارش به عمل جهنم ختم می شود و یک فرد هفتاد سال رفتار جهنمی داشته ولی در وصیت خود به حق و عدالت وصیت می نماید و کارش به عمل اهل بهشت پایان می پذیرد. سپس آیه (و آن کس که از حدود خدا تعدی کند...) و فرمودند: وصیت از حدود خدا است.

تا می شود باید کار کرد!

عن أبی حمزه عن بعض الأئمه (علیه السلام) قال ان الله تبارک و تعالی یقول ابن آدم تطولت علیک بثلاث سترت علیک ما لو یعلم به أهلک ما واروک و أوسعت علیک فاستقرضت منک فلم تقدم خیرا و جعلت لک نظره عند موتک فی ثلثک فلم تقدم خیرا؛(2505) راوی از یکی از امامان روایت کرد که فرمود: خدای تعالی می فرماید: ای فرزند آدم! با سه نعمت به تو احسان کردم: چیزهایی را از کارهایت پوشاندم که اگر خانواده ات آنها را می دانستند، تو را دفن نمی کردند. رزق و روزی تو را توسعه و از تو قرض خواستم و تو کار نیکی پیش نفرستادی و تو را مهلت دادم که هنگام مرگت در یک سوم مال خویش وصیت کنی و تو نیکی و خیری را پیش نفرستادی.

همراهی همیشگی وصیت

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): ما ینبغی لامری مسلم أن یبیت لیله الا و وصیته تحت رأسه؛ پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: برای یک مسلمان سزاوار نیست که شبی را بخوابد مگر آنکه وصیت نامه اش زیر سرش باشد.