گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

وجوب وصیت نوشتن

کتب علیکم اذا حضر أحدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه للولدین و الأقربین بالمعروف حقا علی المتقین؛ بر شما نوشته شده: هنگامی که یکی از شما را مرگ فرا رسد، اگر چیز خوبی [مالی ] از خود به جای گذارده، برای پدر و مادر و نزدیکان، بطور شایسته وصیت کند! این حقی است بر پرهیزکاران!.

لزوم اصلاح وصیتهای غلط و عدم وجوب عمل به آن

فمن خاف من موص جنفا أو اثما فأصلح بینهم فلا اثم علیه ان الله غفور رحیم؛ و کسی که از انحراف وصیت کننده (و تمایل یک جانبه او به بعض ورثه)، یا از گناه او (که مبادا وصیت به کار خلافی کند) بترسد، و میان آنها را اصلاح دهد، گناهی بر او نیست؛ (و مشمول حکم تبدیل وصیت نمی باشد). خداوند، آمرزنده و مهربان است.

روایات