گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

ذکر هنگام وسوسه

علی بن مهزیار گفت: مردی به امام باقر (علیه السلام) نامه ای نگاشت و در آن نامه، از وسوسه هایی که بر خاطرش می گذشت گلایه کرد. امام (علیه السلام)، در قسمتی از پاسخشان فرمودند: خداوند والا و برین، اگر بخواهد تو را پایدار می سازد و راهی برای شیطان به سوی تو باز نمی کند. عده ای از مردم، پیش پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) از وسوسه هایی که برایشان رخ می داد، شکایت کردند و گفتند: اگر در کام طوفان بیفتند یا تکه تکه شوند، محبوب تر از این می دانند که آن وسوسه ها را با زبان، باز گویند. پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: سوگند به آن که جانم در دست اوست، این احساس و هراس نشان ایمان خالص است. هرگاه چنین وسوسه هایی را یافتید، بگویید: آمنا بالله و رسوله و لا حول و لا قوه الا بالله(2498).

اشعار

قفل احساس

ای نور تو آینه احساس، مرا لطف تو کلید قفل وسواس، مرا
محتشم کاشانی