گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

وسوسه از شیطان است

عن عبد الله بن سنان قال ذکرت لأبی عبد الله (علیه السلام) رجلا مبتلی بالوضوء و الصلاه و قلت هو رجل عاقل فقال أبو عبد الله و أی عقل له و هو یطیع الشیطان فقلت له و کیف یطیع الشیطان فقال سله هذا الذی بأتیه من أی شی ء هو فانه یقول لک من عمل الشیطان؛(2492) راوی می گوید در محضر امام صادق (علیه السلام) یادآور شدم که: مردی به وسواس در وضو و نماز گرفتار شده است و افزودم که وی خردمند است. امام صادق (علیه السلام) فرمود: چگونه خردمند است با اینکه از شیطان پیروی می کند. امام فرمود: از او بپرس انگیزه این وسوسه ها چیست؟ بی تردید خواهد گفت: شیطان است.

مؤمن صاحب دو گوش!

عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال ما من مؤمن الا و لقلبه أذنان فی جوفه أذن ینفث فیها الوسواس الخناس و أذن ینفث فیها الملک فیؤید الله المؤمن بالملک فذلک قوله و أیدهم بروح منه؛(2493) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: نیست مؤمنی مگر اینکه از برای قلبش دو گوش است یک گوشی است که در آن فرشته می دمد و یک گوش است که در آن شیطان می دمد. خداوند متعال مؤمن را به فرشته تأیید می فرماید و این از قول خدای تعالی است که می فرماید: (تأیید می فرماید ایشان را به روحی از جانب خدا).

داستانها