گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

وسواس خلاق سنت

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) الوضوء مد و الغسل صاع و سیأتی أقوام بعدی یستقلون ذلک فأولئک علی خلاف سنتی و الثابت علی سنتی معی فی حظیره القدس؛(2491) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: برای وضو یک مد آب (کمتر از یک کیلو) و برای غسل یک صاع (سه کیلو) کافی است. و در آینده کسانی می آیند که این اندازه را کم می شمرند، آنان بر خلاف سنت من عمل می کنند. کسی که بر سنت من استوار بماند با من در بهشت خواهد بود.

وسوسه از شیطان است

عن عبد الله بن سنان قال ذکرت لأبی عبد الله (علیه السلام) رجلا مبتلی بالوضوء و الصلاه و قلت هو رجل عاقل فقال أبو عبد الله و أی عقل له و هو یطیع الشیطان فقلت له و کیف یطیع الشیطان فقال سله هذا الذی بأتیه من أی شی ء هو فانه یقول لک من عمل الشیطان؛(2492) راوی می گوید در محضر امام صادق (علیه السلام) یادآور شدم که: مردی به وسواس در وضو و نماز گرفتار شده است و افزودم که وی خردمند است. امام صادق (علیه السلام) فرمود: چگونه خردمند است با اینکه از شیطان پیروی می کند. امام فرمود: از او بپرس انگیزه این وسوسه ها چیست؟ بی تردید خواهد گفت: شیطان است.

مؤمن صاحب دو گوش!

عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال ما من مؤمن الا و لقلبه أذنان فی جوفه أذن ینفث فیها الوسواس الخناس و أذن ینفث فیها الملک فیؤید الله المؤمن بالملک فذلک قوله و أیدهم بروح منه؛(2493) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: نیست مؤمنی مگر اینکه از برای قلبش دو گوش است یک گوشی است که در آن فرشته می دمد و یک گوش است که در آن شیطان می دمد. خداوند متعال مؤمن را به فرشته تأیید می فرماید و این از قول خدای تعالی است که می فرماید: (تأیید می فرماید ایشان را به روحی از جانب خدا).