گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

راه برخورد با وسوسه

عن علی (علیه السلام) و ما کلفک الشیطان علمه مما لیس فی الکتاب... و لا فی سنه النبی صلی الله علیه و آله و أئمه الهدی؛(2490) آنچه را شیطان وسوسه می کند که در قرآن نیست... یا در سنت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و امامان هدایت نیست بی اعتناء باش!

وسواس خلاق سنت

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) الوضوء مد و الغسل صاع و سیأتی أقوام بعدی یستقلون ذلک فأولئک علی خلاف سنتی و الثابت علی سنتی معی فی حظیره القدس؛(2491) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: برای وضو یک مد آب (کمتر از یک کیلو) و برای غسل یک صاع (سه کیلو) کافی است. و در آینده کسانی می آیند که این اندازه را کم می شمرند، آنان بر خلاف سنت من عمل می کنند. کسی که بر سنت من استوار بماند با من در بهشت خواهد بود.

وسوسه از شیطان است

عن عبد الله بن سنان قال ذکرت لأبی عبد الله (علیه السلام) رجلا مبتلی بالوضوء و الصلاه و قلت هو رجل عاقل فقال أبو عبد الله و أی عقل له و هو یطیع الشیطان فقلت له و کیف یطیع الشیطان فقال سله هذا الذی بأتیه من أی شی ء هو فانه یقول لک من عمل الشیطان؛(2492) راوی می گوید در محضر امام صادق (علیه السلام) یادآور شدم که: مردی به وسواس در وضو و نماز گرفتار شده است و افزودم که وی خردمند است. امام صادق (علیه السلام) فرمود: چگونه خردمند است با اینکه از شیطان پیروی می کند. امام فرمود: از او بپرس انگیزه این وسوسه ها چیست؟ بی تردید خواهد گفت: شیطان است.