گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

اینگونه غسل هم می شود!

عن زراره قال سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن غسل الجنابه قال أفض علی رأسک ثلاث أکف و عن یمینک و عن یسارک انما یکفیک مثل الدهن؛(2489) راوی می گوید از امام باقر (علیه السلام) درباره غسل جنابت پرسیدم فرمود: سه مشت آب بر سرت بریز و بر طرف راست و چپت. همین که آب را چونان روغن بر بدنت بمالی کافی است.

راه برخورد با وسوسه

عن علی (علیه السلام) و ما کلفک الشیطان علمه مما لیس فی الکتاب... و لا فی سنه النبی صلی الله علیه و آله و أئمه الهدی؛(2490) آنچه را شیطان وسوسه می کند که در قرآن نیست... یا در سنت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و امامان هدایت نیست بی اعتناء باش!

وسواس خلاق سنت

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) الوضوء مد و الغسل صاع و سیأتی أقوام بعدی یستقلون ذلک فأولئک علی خلاف سنتی و الثابت علی سنتی معی فی حظیره القدس؛(2491) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: برای وضو یک مد آب (کمتر از یک کیلو) و برای غسل یک صاع (سه کیلو) کافی است. و در آینده کسانی می آیند که این اندازه را کم می شمرند، آنان بر خلاف سنت من عمل می کنند. کسی که بر سنت من استوار بماند با من در بهشت خواهد بود.